Vardhman Pharma
VARDHMAN PHARMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
Products List of IPCA (URO SCIENCE)**
 ALKASTON ORAL SOLUTION  ALKASTON-B6 SYRUP
 BACSTOL TAB  CRANPAC CAPS
 CRANPAC D TAB  DROLGAN TAB
 FLOTROS-60MG ER TAB  NIFUTIN TAB
 NIFUTIN-50MG TAB  RAPILIF 4MG CAPS
 RAPILIF 8MG CAPS  RAPILIF-D 8/0.5MG CAPS
 TASULIN 0.4MG TAB  TOLU-XR 2MG TAB
 TOLU-XR 4MG TAB


 
Copyright 2007 Vardhman Pharma, Privacy Policy Maintained : C-Square info solutions pvt. ltd.